Capital High Swim 2018-19

Date Team H/A Varsity
Nov. 30 Butte Away 4:00 p.m.
Dec. 8 Butte Away 12:00 p.m.
Dec. 15 Missoula Away 12:00 p.m.
Jan. 4 Great Falls Away 4:30 p.m.
Jan. 12 I-15 G.F. Away 12:00 p.m.
Jan. 19 Billings Away  12:00 p.m.
Feb. 1 Capital High
Feb. 8-9 State at Bozeman